Słowiański głos Serca

SŁOWIAŃSKA DUSZO

Tęsknym wzrokiem patrzysz w dal za minionym świetności czasem... który podstępnie zmienił na wieki władczy i złowrogi z ciemności...

czwartek, 15 czerwca 2017

POTRZEBA JEDNOŚCI

Świat tonie w krwi i chaosie...
brutalność i zwyrodnienie wszem króluje
człowiek w ogniu przemocy staje
hipokryzją i bałwochwalstwem
na mocy kłamstwa z wszelką obłudą
od świtu do samej nocy karmiony
staje się coraz bardziej wynaturzoną bestią
której żadne ziemskie zwierzę
nie jest w stanie w niczym dorównać
gdyż jest wobec niej bezradne
w cierpieniu ginąc nieodwracalnie

czwartek, 11 maja 2017

SŁOWIANIE

My potomkowie
Słowiańskich ziem
cichością serc
zjednoczmy się
w duchu i prawdzie
braterską miłością
braci i sióstr
zgodnie z naturą
w promieniach słońca
z mocą kojącego wiatru
mężnie zwyciężymy...


sobota, 6 maja 2017

SŁOWIAŃSKA DUSZO


Tęsknym wzrokiem patrzysz w dal
za minionym świetności czasem...
który podstępnie zmienił na wieki
władczy i złowrogi z ciemności wróg