Słowiański głos Serca

SŁOWIAŃSKA DUSZO

Tęsknym wzrokiem patrzysz w dal za minionym świetności czasem... który podstępnie zmienił na wieki władczy i złowrogi z ciemności...

czwartek, 15 czerwca 2017

POTRZEBA JEDNOŚCI

Świat tonie w krwi i chaosie...
brutalność i zwyrodnienie wszem króluje
człowiek w ogniu przemocy staje
hipokryzją i bałwochwalstwem
na mocy kłamstwa z wszelką obłudą
od świtu do samej nocy karmiony
staje się coraz bardziej wynaturzoną bestią
której żadne ziemskie zwierzę
nie jest w stanie w niczym dorównać
gdyż jest wobec niej bezradne
w cierpieniu ginąc nieodwracalnie